Amphora

Kancelarijski materijal
Godina: 2017
Posao: Logo

Opis

Amhora je kompanija koja se bavi uvozom i distribucijom kancelarijskog materijala. Amphora je 2017. godine raspisala konkurs za redizajn postojećeg logoa i ovo je bio moj predlog, koji, na žalost, nije prihvaćen.

Logo je dizajniran tako da u negativnom prostoru prikazuje amforu (grčku vazu) i vrh penkala. Boja je preuzeta od predhodnog logoa, jer je to bio jedan od uslova klijenta.